Quadern didàctic d'introducció a la comptabilitat

Agustí Ferrer, Cristina
Aurich Mallorquí, Anna
Baglaenko, Nina
Bou Porras, Marta
Fullà Galera, Marta
Martorí Pardo, Anaïs
Moya Turón, Josep
Palacios, Sergio
Pérez Barros, Javier
Share
Aquest primer quadern desenvolupa teòricament el tema 5, “La teoria dels comptes”, segons el temari que es recull a la guia didàctica que presenta l’estudi de la comptabilitat general, la qual es basa en el coneixement de la teoria logismològica dels comptes ​
​Tots els drets reservats