Disseny i desenvolupament del videojoc multijugador “Xapes” en línea

Viader Masuet, Pere
Share
L’objectiu principal del projecte,és el disseny i desenvolupament d’un videojoc multijugador en línia, al qual hem anomenat “Xapes”. Com a punt de referència, per tal de dissenyar el joc, ens hem basat en el joc clàssic de xapes en el qual els jugadors, representats per fitxes, han de topar entre ells per fer-se fora de l’àrea de joc. Per tal d’assolir aquest objectiu principal, s’ha descomposat el procés de creació del joc en una sèrie de tasques més simples que són: - Tria del consumidor final al qual dirigir el producte. - Definició del funcionament de l’aplicació en general. - Definició de les mecàniques de joc del jugador. - Definició dels modes de joc i les seves regles. - Definició del funcionament del menú principal. - Aprenentatge del llenguatge C#. - Aprenentatge del motor de videojocs Unity3D. - Aprenentatge de l’API de comunicació en xarxa Photon Unity Networking. - Disseny i implementació del menú principal seguint la definició. - Disseny i implementació d’un sistema d’aparellament de jugadors. - Disseny i implementació de les mecàniques de joc seguint la definició. - Disseny i implementació dels modes de joc seguint la definició. - Disseny i implementació d’un menú de final de partida. El videojoc l’hem desenvolupat sobre el motor de videojocs Unity programant amb el llenguatge C#, tot plegat dins l’IDE Microsoft Studio Community 2015 ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0