"Amad vuestra bandera, pero amad más la bandera de la humanidad": Ángela Graupera: la primera corresponsal catalana de guerra (1914-1918)

Oñate Ortega, Desirée
Share
El Treball estudia la figura d’Àngela Graupera (n. 1890, c. 1930) que, a banda de participar a la primera Guerra Mundial com a infermera voluntària al front de l’est , va explicar les seves experiències al diari barceloní Las Noticias. D’entre la seva trajectòria de reivindicació i treball a favor del reconeixement dels drets de les dones i de la classe obrera durant els anys vint i trenta, el treball se centra en el paper que va tenir com a corresponsal de guerra a la Primera Guerra Mundial i en analitzar com aquesta experiència va influir la seva trajectòria posterior com a feminista conscient i lluitadora. Els objectius de l’estudi són: 1. Detallar la participació d’Àngela Graupera a la primera Guerra Mundial per clarificar la seva condició de primera corresponsal de guerra catalana. 2. Lectura crítica del conjunt de la producció literària i periodística publicada de Graupera. 3. Cerca hemerogràfica i buidatge exhaustiu en arxius, biblioteques i hemeroteques, i en repositoris digitals de la producció periodística de Graupera. 4. Cerca, buidatge, lectura i anàlisi dels articles de guerra publicats a Las Noticias 5. Contextualitzar la seva aportació en l’àmbit social i polític en relació a la reivindicació dels drets de la dona a la Catalunya del primer terç del segle XX. 6. Resseguir i completar la biografia de l’autora a partir de les dades recollides, recuperar i posar en valor la seva producció literària i periodística i fer-ne una primera aproximació en el context de l’escenari literari i cultural català del primer terç del segle XX. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització