Metadesacuerdos. La teoría del derecho frente al fenómeno de los desacuerdos jurídicos fundamentales

Rapetti, Pablo Ariel
Share
This doctoral thesis analyzes various philosophical treatments of the phenomenon of legal disagreements, particularly focusing on the exchange, based on it, stemming from Ronald Dworkin’s challenge to legal positivism. The thesis presents Dworkin’s initial attack to legal positivism grounded on the idea that the latter is supposedly unable to account for disagreements in law, as well as Dworkin’s explanatory alternative to it, which involves developing a theoretical approach largely different (even opposed) to the positivist’s. After that, three different positivist replies are analyzed. All of them are critically scrutinized, but from their discussion I also collect elements which I finally use to try to offer 1) a more comprehensive and sophisticated framework for explaining the phenomenon of legal disagreements, and 2) a general reassessment of the discursive role pertaining to jurisprudence, in contrast to that pertaining to the participants of the legal practice ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.