El Procediment especial d’impugnació de l’acomiadament disciplinari

Bas Navarro, Sergi del
Compartir
L’objecte d’aquest treball ha estat l’anàlisi descriptiu i sistemàtic del procediment que s’ha de seguir quan el treballador impugna la decisió de l’empresari o Administració Pública extintiva de la relació laboral que els unia basada en motius disciplinaris, el procediment especial d’acomiadament disciplinari. Per això, a banda de l’estudi de la normativa laboral aplicable, en especial la Llei reguladora de la jurisdicció social i l’Estatut dels Treballadors, s’aporta i es comenta la més rellevant jurisprudència del Tribunal Suprem unificant doctrina, del Tribunal Constitucional i diverses sentències de Tribunals Superiors de Justícia ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0