El Procediment especial d’impugnació de l’acomiadament disciplinari