Combined correlated and importance sampling in direct light source computation and environment mapping

Text Complet
CombinedCorrelated.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
This paper presents a general variance reduction method that is a quasi-optimal combination of correlated and importance sampling. The weights of the combination are selected automatically in order to keep the merits of both importance and correlated sampling. The proposed sampling method is used for efficient direct light source computation of large area sources and for the calculation of the reflected illumination of environment maps. Importance sampling would be good in these cases if the sources are hidden, while correlated sampling is efficient if the sources are fully visible. The proposed method automatically detects the particular case and provides results that inherit the advantages of both techniques ​
​Tots els drets reservats