Anàlisi teòrica i pràctica de la mediació civil i familiar: reflexió crítica de la qüestió

Deniel Ricart, Núria
Share
En el món jurídic s’està vivint un boom de la mediació, ja que se li està donant caràcter de solució davant dels anomenats mals estructurals de la jurisdicció. Ara bé, aquest boom té el contrastat de l’aparent alienietat i desconeixement que es viu al mateix temps a la nostra cultura jurídica i és aquest el principal obstacle amb el què es troba la tècnica de la mediació i repte per el qual caldrà treballar, pel desconeixement que té la societat de la possibilitat d’optar per aquesta via alternativa. Al llarg del treball faré un estudi de la mediació com a mitjà alternatiu o complementari a la resolució de conflictes, estudiant el seu marc normatiu i teòric així com una breu referència històrica de la técnica. He decidit centrar-me en l’àmbit del dret de familia pel fet de tractar-se del nucli més essencial i primari per a l’individu i a on el naixement de conflictes mereix un tracte delicat i ben treballat. La metodologia emprada ha sigut l’estudi i recerca del marc teòric i normatiu de la matèria, anàlisi jurisprudencial i doctrinal, i treball de camp de la mediació en la seva pràctica a Catalunya ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització