Mediació penal: la seva viabilitat o no en el procés penal

Crespo López, Estelle
Share
Actualment, en el marc del nostre sistema penal es pretén incorporar una “tercera via” de resolució de conflictes que es coneix amb el nom de Justícia Reparadora. Aquest sistema alternatiu es caracteritza per desenvolupar una funció de prevenció, atorga un nivell d’especial atenció a la víctima, aposta per un diàleg lliure i voluntari entre l’infractor i la víctima, i es regeix pel principi d’oportunitat en l’exercici de l’acció penal. Amb el present treball, el meu objectiu era conèixer, d’una banda, en quin moment legal es troba la mediació en el nostre sistema de justícia penal, i d’altra banda, si la incorporació d’un sistema de mediació penal pot considerar-se una via alternativa de resolució de conflictes que aporti majors beneficis que la Justícia de la qual gaudim actualment ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització