Crónica legislativa de l'Estat espanyol: segon semestre de 2012 (BOE d’1 de juliol a 31 de desembre de 2012)