Crónica legislativa de l'Estat espanyol: segon semestre de 2012 (BOE d’1 de juliol a 31 de desembre de 2012)

Share
Descripció de les principals disposicions normatives d’incidència en matèria lingüística dictades per l’Estat espanyol i publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (en endavant BOE) des d’1 de juliol a 31 de desembre de 2012. Per consegüent, el període estudiat coincideix, cronològicament, amb el segon semestre de vida de la X Legislatura de les Corts. Una legislatura, per cert, condicionada per la majoria absoluta del Partit Popular obtinguda als comicis generals celebrats el 20 de novembre de 2011. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0