Recerca i transferència tecnològica: Els grups de recerca de l'EPS es presenten