La participació de l'alumnat de secundària en pràctiques democràtiques i inclusives: un estudi de cas