La Formació de persones adultes en el marc del sistema educatiu: de la teoría pedagògica a la pràctica educativa

Xifra Cufí, Laia
Compartir
Aquest treball té per objecte principal mostrar la importància de connectar els plantejaments tèorics amb les estratègies metodològiques i didàctiques dels processsos d’ensenyament-aprenentatge per tal de realitzar un treball pedagògic coherent i eficaç. En conseqüència, el present projecte es desenvolupa en dos parts principals. El contingut de la primera part consta d’un marc teòric-conceptual basat en el rol de l’educació en la nostra societat i en l’educació d’adults en particular. La segona part recull la investigació del context institucional i el disseny de la proposta didàctica. ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0