El repte de l'ensenyament de les humanitats a la universitat: connectar amb la societat