A review of personalized blood glucose prediction strategies for T1DM patients

Text Complet
review-of-personalized-blood.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
This paper presents a methodological review of models for predicting blood glucose (BG) concentration, risks and BG events. The surveyed models are classified into three categories, and they are presented in summary tables containing the most relevant data regarding the experimental setup for fitting and testing each model as well as the input signals and the performance metrics. Each category exhibits trends that are presented and discussed. This document aims to be a compact guide to determine the modeling options that are currently being exploited for personalized BG prediction ​
​Tots els drets reservats