Flow structure in canopy models dominated by progressive waves

Text Complet
FlowStructure.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Laboratory experiments were carried out to study the flow structure both inside and above different canopy models which were dominated by progressive waves. A set of experimental conditions were considered in a laboratory flume: three vegetation models (submerged rigid, submerged flexible and emergent rigid), three plant densities (128, 640 and 1280stemsm-2) and three wave frequencies (f=0.8, 1 and 1.4Hz). The progressive waves followed the second-order Stokes theory in the intermediate depth range. The observations revealed that submerged and emergent rigid vegetation models modified the wave-induced velocities i.e., both mean current and wave velocity. The submerged rigid vegetation model for plant densities higher than 640plantsm-2 and wave frequency higher than 1Hz acted akin to a false floor, confining the mean current to above the plant bed. A penetration depth around 2cm below the top of submerged rigid vegetation was found. For the other runs, the vertical profile of mean current did not present changes with respect to runs without plants. The emergent rigid vegetation model reversed the direction of the induced mean current, with the highest velocity corresponding to the highest plant density. In contrast, the submerged flexible vegetation model had a weak effect on the mean current, with the vertical velocity profile similar to that found in experiments without vegetation. The wave velocities inside the vegetation for the densest submerged rigid vegetation were found to be reduced by 20%, when compared to the wave velocities without vegetation, while in emergent rigid vegetation this reduction was of 45% ​
​Tots els drets reservats