Centres de transformació per centre comercial

Velasco Yañez, Francisco
Texto Completo
Compartir
Els locals destinats a ser centres comercials requereixen un elevat consum d'energia durant tot l'any. Per això, són necessàries instal·lacions que puguin abaratir els costos derivats d'aquests consums elèctrics. Això és el que vol aconseguir el Centre Comercial Espai Gironès, un centre comercial situat a la població de Salt, a la província de Girona. El centre comercial s'abasteix actualment des de la xarxa elèctrica de baixa tensió. No obstant, degut a l'augment del preu de l'electricitat, sumat a la gran demanada energètica anual del local, fa que els propietaris vulguin reduir aquesta despesa. Per això, és necessari dotar al local de la instal·lació adequada perquè es pugui contractar el subministre d'energia elèctrica en alta tensió. L'objecte del projecte és realitzar un estudi tècnic per dissenyar els centres de transformació necessaris pel Centre Comercial Espai Gironès, a partir de les dades de potència instal·lada. Aquest estudi tècnic inclourà el dimensionament dels conductors d'alta tensió, equips de transformació de tensió, elements de protecció i mesura, cablejat de baixa tensió, instal·lacions de posada a terra i les instal·lacions d'obra civil necessàries. A més de l'estudi tècnic, es realitzarà un estudi econòmic per comprovar la viabilitat econòmica de la proposta, realitzant un estudi de mercat i comparant les diferents tarifes elèctriques en baixa tensió i alta tensió ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització