Documents de Treball

Els Documents de Treball del Departament d’Economia tenen per objectiu donar a conèixer treballs originals de recerca o articles de revisió en totes les àrees de l’economia i les ciències de l’empresa.