Xarxa d’innovació docent sobre aprenentatge cooperatiu de la Universitat de Girona (XIDAC): guia sobre aprenentatge cooperatiu

Share
Aquesta guia pretén proporcionar informació bàsica sobre com implementar l’ aprenentatge cooperatiu (AC) en el context de la Universitat de Girona ​
​Tots els drets reservats