I Jornada del programa de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut: Abstract Book