Aprenentatge del català com a L2 en parlants d’italià: les construccions atributives, locatives, existencials i possessives i l’ús dels auxiliars en temps compostos

Sala Farré, Miracle
Share
Aquest treball pretén analitzar quins són els mecanismes principals que tenen el català i l’italià per a les construccions de les oracions atributives, locatives, existencials i possessives, així com les formes compostes del verb; observar quins aspectes tenen en comú les dues llengües, quines en són les diferències principals, de quina manera es poden interrelacionar les estructures i quines dificultats rellevants es presenten en l’aprenentatge del català com a segona llengua en aprenents italians ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0