Effects of Co Additions on the Martensitic Transformation and Magnetic Properties of Ni–Mn–Sn Shape Memory Alloys

Text Complet
Effects-of-Co-Additions.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
In this work, ribbons of composition Ni50−x CoxMn38Sn12 (x = 1, 2, and 3 at%.) were produced by the melt-spinning technique. Martensitic transformation shifts to lower temperatures with increasing (a) concentration of Co or (b) the external magnetic field. Structure at room temperature of alloys with x = 1 and x = 2 is martensite (monoclinic with a 10 M modulation), whereas for the alloy with x = 3 is austenitic. The temperature shift directly reports the valence electrons concentration per atom e/a of alloys. ​
​Tots els drets reservats