Els professionals d'infermeria: Hi som per tu. Ens veus? (el curtmetratge)

Quirant Arellano, Noelia
Share
Marc teòric: La infermeria és una professió que compta amb una imatge social confusa i lligada a molts estereotips. Aquesta errònia imatge té un gran impacte sobre els seus professionals, l'atenció i els serveis que aquest procuren als usuaris i per tant, en definitiva, sobre els Sistemes Sanitaris, un problema important que cal frenar a partir de l'actuació vers els estereotips i la invisibilitat. Els medis de comunicació, sobretot el cinematogràfic, han estat peces clau per a l'evolució, difusió i manteniment d'aquesta situació, i per tant es defensa que també poden ser-ho pel seu enderrocament. Idea a partir de la qual sorgeix l'objectiu del treball. Objectiu: Elaborar un document audiovisual de difusió de la professió infermera. Metodologia: Per dur a terme aquest projecte, durant el curs 2015-2016, es van redactar 11 guions de promoció de la professió infermera, extrets de l'experiència de l'autora i del feedback amb professors i professionals del món sanitari. Les característiques més significatives de tals guions van ser: l'ús del llenguatge no verbal, els silencis i petites aportacions sonores i la contraposició de situacions. La raó de la presentació dels curtmetratges era aconseguir que aquests fossin inclusius i lliures de suggestions verbals; però tot i així, vàlids per permetre que el l'espectador arribés a visualitzar l'important paper de l'infermer exempt d'estereotips. Resultats: Es van obtenir van ser la filmació de 4 dels 11 guions redactats, en qualitat de mostra del que podria esdevenir el projecte plantejat al treball. Una producció que es va recollir sota l'eslògan «Hi som per tu. Ens veus?». Conclusió: Es conclou que els resultats del treball podrien ser aplicables a moltes localitzacions, degut a l'absència de criteris d'exclusió, barreres d'alfabetització, etc., i s'enumeren alguns dels llocs on la seva retransmissió podria gaudir de major transcendència. Per altra banda, també es destaca que els resultats únicament són curtmetratges pilot millorables, degut a les limitacions. La superació d'aquestes limitacions per aconseguir uns resultats definitius, passa a ser el nou objectiu de l'autora; tot i l'existència d'altres futures línies de treball ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0