Resistència d’un basculant de moto: càlcul teòric i experimental

Marull Borrell, Guillem
Share
L’objecte del projecte és fer la comparativa dels valors obtinguts del càlcul anàlitic del basculant amb els valors de l’assaig del basculant real en el banc de proves. Mitjançant un software d’elements finints (FEM) i fòrmules analítiques es calculen les tensions i el nombre de cícles que és capaç de soportar el basculant, suposant unes determinades càrregues i condicions de contorn. Al mateix temps es realitza un assaig experimental, mitjançant un banc de proves hidràulic, on s’apliquen les mateixes càrregues i condicions de contorn, fins provocar la ruptura de la peça. Aquest assaig ens permet conèixer el nombre de cícles que pot suportar el basculant real. Per dur a terme l’assaig pràctic es dissenyen i calculen uns útils per tal de poder acoblar el basculant al banc de proves del laboratori de mecànica de l’EPS. El desenvolupament del càlcul analític i l’assaig experimental es treballen en paral•lel ja que totes les suposicions fetes a la teoria s’han de plasmar a la pràctica i/o viceversa. Es té en compte que totes les suposicions realitzades tinguin correlació amb el comportament real del basculant muntat a la motocicleta. Fent la comparativa dels valors obtinguts de l’assaig es comprova si el mètode de càlcul analític utilitzat ens dóna uns valors fiables que s’ajustin a la realitat. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0