Estudi tècnic per la construcció d’un aulari prefabricat per a la Fundació Mona

Mestre Reus, Adrià
Compartir
L’objectiu principal del treball és fer un estudi tècnic per a la construcció d’un aulari per a la Fundació Mona. En aquest treball hi ha quatre condicionants que s’hauran de tenir en compte a l’hora de projectar. Al principi, s’haurà de fer un estudi previ del grau d’ inundabilitat de la ubicació del projecte i de les característiques del terreny. Segons això, s’haurà de fer una construcció palafítica, per tal d’assegurar-nos, en el cas que hi hagin pujades del nivell de l’aigua del riu. El segon condicionant és que com els terrenys de la Fundació Mona són cedits per l’Ajuntament, la construcció que es projecti haurà de ser desmuntable, per tal que es pugui moure’s en el cas que l’administració decideixi no cedir-los. El tercer condicionant és que l’entitat treballa amb voluntariat. La construcció hauria de permetre a l’hora de l’acabat final, fer-ho per compte pròpia de l’usuari. El quart i últim condicionant és que aquesta fundació es finança a partir de subvencions i donacions, ja que els diners són molt escassos. Per tant, el projecte s’haurà de fer a partir del màxim de materials reutilitzables i orgànics naturals, fent així una arquitectura sostenible. Un dels interessos de la proposta és la prefabricació i transportabilitat de l'aula. Treballant en base a sistemes estructurals de fusta, conjuntament amb els criteris d’eficiència del Passive House, es desenvoluparia un prototipus d'aplicació més industrial. Seria un projecte prefabricat palafític de fusta i panells prefabricats de terra i altres materials orgànics, ja que és una construcció de molt interès i s’aborden aspectes inusuals ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0