Discurs de presentació del professor Joan Bertran Rusca, a càrrec del Dr. Miquel Duran