Mesclador de productes de dos components

Coromina Roura, Jaume
Compartir
L’objectiu principal d’aquest projecte consistia en automatitzar una màquina que mitjançant un adhesiu i un enduridor, fa la mescla exacte amb les proporcions idònies que introdueix un operari segons una comanda, que serà entrada mitjançant una pantalla d’interfície i serà proporcionada a una altra màquina de destí. La màquina agafa els dos productes per separat, tal com els subministri l’empresa productora al client, dins de dos dipòsits que seran escalfats mitjançant el contacte físic amb dos plats amb una temperatura idònia proporcionada per tres resistències calorífiques, així tenim la cola i l’enduridor amb les propietats perfectes per la mescla i mitjançant la utilització de dos bombes volumètriques d’alta precisió, segons la relació de velocitat tindrem el percentatge de mescla entre adhesiu i enduridor desitjat, a punt de proporcionar a una màquina externa. En el projecte s’ha escollit tots i cadascun dels components que formen part del nostre sistema, també s’ha fet un càlcul del dimensionament de les línies de la instal•lació, s’ha explicat el principi de funcionament i els mètodes de regulació emprats i s’ha dissenyat una interfície d’usuari per tal de poder governar la màquina. El sistema està dirigit per un PLC que, entre d’altres tasques, la de controlarà les diferents velocitats de les bombes mitjançant dos variadors de freqüència. L’autòmat, s’encarregarà de mostrar, rebre i assignar les ordres manipulables per l’operari a partir d’una pantalla táctil on s’ introduiran totes les especificacions que caldrà que compleixi el producte final i es portaran a terme mitjançant receptes, en els quals l’operari vulgui un percentatge concret de la barreja i escollir temperatures dels recipients. També farà de SCADA, on s’observarà els nivells dels dipòsits i pressions. A més a més, tindrà una interfície d’interruptors, una de producció, una de manteniment i una d’alarmes ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0