Thermal behavior of several Fe-Ni alloys prepared by mechanical alloying and rapid solidification

Text Complet
Thermal-behavior.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Several Fe-Ni-P-Si alloys were produced in an amorphous state by mechanical alloying and rapid solidification. Thermal behavior of the as prepared alloys was analyzed and compared with identical alloys stored during 1 and 2 years. During annealing time, several exothermic processes related to the structural relaxation were detected at low temperature and with further crystallization at high temperature. As increasing the storage time, the powdered samples were relaxed at lower temperatures. The activation energy, E, of the main crystallization process varies between 2.7 and 4.7 eV at.-1. The E values obtained remains similar with the storage time. Small contamination from the milling tools was found. Furthermore, powdered alloys are more sensible to oxidation processes than as quenched ribbons ​
​Tots els drets reservats