Continuïtat assistencial infermera. Una millora en la qualitat i seguretat de les cures infermeres

Texto Completo
Compartir
La continuïtat assistencial és el grau de coherència i unió de les experiències en l’atenció que percep el pacient en el temps. L’objectiu era identificar el grau de satisfacció de les infermeres dels diferents àmbits assistencials amb la continuïtat assistencial infermera (CAI). Metodologia: Estudi descriptiu transversal amb administració de qüestionaris anònims i autoadministrats. Anàlisis descriptiu i bivariant amb proves no paramètriques. Resultats: 437 infermeres. La satisfacció amb la CAI era de 2,3 punts. La satisfacció amb l’informe de 2,2, més elevada als centres rurals (p<0,05). Falta temps per fer els informes (Ẋ=1,99) i la majoria arriben mitjançant la infermera d’enllaç(43,9%). La via de comunicació preferida era el telèfon(72,5%). Conclusions: Les infermeres estan satisfetes amb la CAI, consideren l’informe i els nous rols infermers bons instrument. La via de comunicació preferida és la telefònica, considerant la informatitzada més segura. S’identifica la baixa formació i la falta de temps com a barreres. ​
​L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Localització