Modal interval based package for robust control

Share
Complex systems are often subjected to uncertainties that make its model difficult, if not impossible to obtain. A quantitative model may be inadequate to represent the behavior of systems which require an explicit representation of imprecision and uncertainty. Assuming that the uncertainties are structured, these models can be handled with interval models in which the values of the parameters are allowed to vary within numeric intervals. Robust control uses such mathematical models to explicitly have uncertainty into account. Solving robust control problems, like finding the robust stability or designing a robust controller, involves hard symbolic and numeric computation. When interval models are used, it also involves interval computation. To deal with all these difficulties, in this thesis are presented two main contributions: a methodology integrated in a solver and a framework, IRCAD, that combines symbolic and numeric computation with modal interval analysis (MIA) to solve robust control problems. ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.