La porta meridional de la Força Vella de Girona

Share
En aquest treball pretenem iniciar un estudi monogràfic de les portes, portals i portelles que van existir al recinte de la Força VeIla de Girona, que, recordem-ho, va fossilitzar les muralles de la ciutat antiga quan, a I'entorn del 1400, es van acabar les obres de la "Força Nova", les muralles que mana construir el rei Pere el Cerimoniós a partir de 1362 i que havien de protegir els burgs i barris que s'havien anat creant més enllà del recinte emmurallat i on habitaven, des de la segona meitat del segle XII, la major parts dels gironins. La major part de portes existien, ja, des de l'època fundacional; altres s'hi van anar afegint amb el pas dels segles, a partir de noves reformes de les obres defensives. Algunes sempre han romàs en el mateix Iloc fins avui mateix (per exemple, Sobreportes) o fins que foren enderrocades (la porta meridional); altres, van canviar puntualment d'emplaçament a mesura que ho feien les cortines defensives (porta de la Canònica). Pretenem aplegar el màxim de dades possibles, arqueològiques i documentals, estudiar-ne la configuració i les característiques, i assenyalar-ne I'evolució al llarg del temps. En aquest primer treball estudiarem la porta sud del recinte antic que sabem que s'anomenava, des del segle X, Porta Onnaris i, més endavant, el Portal Major del Call ​
​Tots els drets reservats