El proceso de institucionalización del aprendizaje servicio en las universidades españolas: análisis de la situación actual y retos de futuro

Share
Presentació que té com a objectius donar a conèixer el grau d'institucionalització de l'Aprenentatge Servei a les universitats espanyoles, i reflexionar i formular propostes que ajudin a millorar la posició i la consolidació d'aquesta pràctica educativa en el context universitari ​
​Tots els drets reservats