Integració de timons en el robot SPARUS II pel control en cinc graus de llibertat

Localització