Disseny d’aplicacions didàctiques amb NI CompactRIO pel Laboratori de Màquines Elèctriques

Suy Ollé, Jordi
Share
El Laboratori de Màquines Elèctriques necessita disposar d’un equipament adequat per tal de poder desenvolupar les activitats docents que s’hi porten a terme. Això significa que cal mantenir l’equipament existent al dia d’acord amb els recursos tecnològics actuals. S’ha aprofitat la presència de l’arquitectura CompactRIO en el laboratori per desenvolupar dues aplicacions pràctiques que puguin ser utilitzades per tots els usuaris i millorin la qualitat de les activitats docents que s’hi porten a terme. Mitjançant l’arquitectura CompactRIO i la programació amb el software LabVIEW es vol desenvolupar dues aplicacions perfectament diferenciades. Per una banda, es vol dissenyar una estació de mesura que permeti realitzar lectures de tensió i intensitat per ser utilitzada en qualsevol dels muntatges que es realitzen en el laboratori. Aquesta estació permetrà la lectura de fins a quatre intensitats de 8A de valor eficaç, quatre tensions de 230V o 400V eficaços i quatre tensions de 10V de valor màxim. Es desenvoluparà una interfície gràfica que permeti a l’usuari disposar de la següent informació de les senyals llegides: magnitud, fase, freqüència i també es calcularan potències elèctriques. Per altra banda, es vol actualitzar el sistema d’accionament del motor brushless trapezoïdal del laboratori per a que serveixi com a exemple didàctic per l’estudi d’aquest tipus de motors. S’utilitzarà la plataforma CompactRIO juntament amb una electrònica associada per assolir els resultats desitjats. Aquesta electrònica inclou la lectura i tractament de les senyals provinents dels tres sensors hall que incorpora el motor brushless per determinar la posició del seu rotor en cada moment. També serà necessària una etapa de potència que alimenti el motor brushless de forma coherent en funció de la posició del seu rotor. L’aplicació corresponent al sistema d’accionament del motor brushless s’utilitzarà per realitzar la pràctica corresponent a l’accionament del motor brushless trapezoïdal de l’assignatura de Control de Màquines Elèctriques ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització