Estudis, ampliació i millores d’una central hidràulica