Estudis, ampliació i millores d’una central hidràulica

Molina Del Moral, Rubén
Share
Les instal·lacions de central hidràuliques aprofiten l’energia cinètica provocada pel flux de l’aigua que circula pels rius. A través de les turbines transformem aquesta energia en mecànica i després per mitjà dels generadors modifiquem l’energia a elèctrica. En el transcurs del projecte es presenta la metodologia a aplicar per a l’estudi necessari a l’hora de dur a terme la selecció de les diverses màquines a instal•lar en la central. S’ha pensat en la realització del projecte per ser un recurs força òptim per obtenir electricitat a partir d’una energia renovable com és la hidràulica. També hem fet referència a la viabilitat econòmica que ens pot comportar a la llarga aquesta manera de vendre energia a una companyia elèctrica. Ens hem anat centrant en els factors a tenir en compte per al dimensionament de tota la instal•lació pel que fa a elements com la maquinària, els de protecció, el cablejat i l’autòmat. Finalment, mitjançant el software de STEP 7 MicroWIN s’ha realitzat la simulació de cada autòmat per veure com actuen les entrades i sortides de cadascun d’ells. Així com, per una aplicació del mateix programa es visualitza on es distribueixen les entrades i sortides ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0