Valoració del dolor agut postoperatori en els pacients hospitalitzats del Servei de Cirurgia de la Clínica Girona

Localització