A novel carbene ruthenium complex as reusable and selective two-electron catalyst for alkene epoxidation

Text Complet
Novel-Carbene-Ruthenium.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
A new ruthenium aquo catalyst with the formula trans-[Ru(II)(CN-Me)(trpy) OH2](PF6)2 [where trpy=2,2a:6′,2″- terpyridine and CN-Me=3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-imidazolylidene] has been prepared and thoroughly characterized by spectroscopic and electrochemical techniques. The complex has been tested in epoxidation catalysis both in dichloromethane and dichloromethane:ionic liquid media, displaying excellent performances and selectivities. Reuse of the catalyst in ionic liquid:solvent media has been explored for the first time in ruthenium-mediated epoxidation catalysis and its performance is fully maintained for up to ten runs ​
​Tots els drets reservats