Estudi amb CFD del rendiment d’una turbina d’impulsió d’eix horitzontal i comparació amb dades experimentals

Localització