Estudi amb CFD del rendiment d’una turbina d’impulsió d’eix horitzontal i comparació amb dades experimentals

Quirós Rodríguez, Álvar
Share
La finalitat d’aquest projecte consisteix en obtenir les corbes característiques de parell, potència i rendiment de la turbina d’eix horitzontal dissenyada per en José Manuel Guerrero (2014) amb un model de dinàmica de fluids computacional. Aquest model es validarà amb els resultats obtinguts experimentalment amb la turbina del laboratori de Mecànica de Fluids de l’EPS de la Universitat de Girona. Es simularan diferents condicions de cabal i diàmetre per estudiar-ne la seva influència en el parell, potència i rendiment de la turbina. L’estudi experimental s’ha dut a terme amb la configuració de 16 àleps plans de 50 mm x 50 mm amb impacte per doll d’aigua de 20 mm de diàmetre i cabal de 4,84 l/s ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització