L'impacte de l'ictus: com canvia la vida en pocs minuts

Pons Barber, Sara
Share
L’ictus és un dels problemes de salut més freqüents i importants d’avui en dia. Apareix de forma sobtada deixant al pacient i al familiar mal preparats enfront a les conseqüències. És la primera causa de discapacitat greu i de dependència en adults; a més, es tracta de la primera causa de mortalitat global a Espanya, generant una important demanda de cuidats integrals pel que constitueix una gran càrrega social, sanitària i econòmica Objectius: 1- Conèixer la qualitat de vida percebuda dels pacients post-ictus i dels cuidadors informals del pacient amb ictus 2- Estudiar la presència de trastorns psicopatològics després del diagnòstic d’ictus en base a l’experiència viscuda dels afectats 3- Descriure els canvis de rol referits pels cuidadors informals a partir de la cura del pacient amb ictus 4- Estudiar la satisfacció amb l’atenció sanitària rebuda per part dels professionals de la salut Metodologia: Estudi qualitatiu fenomenològic. La recollida de dades s’ha portat a terme durant el mes de març de 2015 a Girona i Menorca, mitjançant entrevistes en profunditat a pacients amb ictus i familiars que exercissin de cuidadors informals a pacients amb ictus. El mostreig ha estat no probabilístic per conveniència o intencional. Consideracions ètiques: Es va demanar el consentiment de tots els participants i es va garantir la confidencialitat i l’anonimat dels entrevistats Anàlisi de dades: S’ha fet una anàlisi qualitatiu amb les dades procedents de les anotacions al quadern de camp, els informes preanalítics i l’entrevista en profunditat, establint unes categories i subcategories Resultats: S’ha entrevistat a cinc afectats, dos d’ells pacients i tres cuidadors familiars. De l’anàlisi qualitatiu es desprèn que l’ictus és interpretat pels entrevistats com una malaltia terrible, un fet traumàtic que et capgira la vida en pocs segons. Les seqüeles a nivell físic i psíquic influeixen en la manera de percebre la qualitat de vida del pacient amb ictus; els trastorns psicopatològics d’ansietat i depressió són els més comuns en aquest tipus de pacients. El procés d’adaptació a aquest canvi és complexa i desafiant; per ells, la rehabilitació és el moment més important de la recuperació. Les noves tecnologies els ha ajudat a progressar i desencadenar una major independència La dependència del pacient, la tensió que experimenten el familiar alhora de cuidar, entre d’altres, fan que el cuidador informal expressi tenir depressió o ansietat. Hi ha una reorganització familiar, on s’acaben assolint nous rols en la dinàmica familiar. El cercle d’amistats juga un paper important per donar suport a aquests familiars Respecte a l’atenció del personal sanitari, els pacients i familiars estan satisfets amb l’atenció rebuda Conclusions: L’ictus és una malaltia traumàtica que capgira la vida en pocs minuts, desencadenant seqüeles físiques i mentals al pacient, a més d’afectacions els seus familiars. La vida del familiar es troba relacionada amb el grau de seqüeles del pacient; el cuidador informal acaba assumint rols que abans feia l’altra persona. L’atenció rebuda per part del personal sanitari es percep com a satisfactòria, però existeix una manca d’informació un cop es surt de l’hospital ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0