Anàlisi de millores per a la rehabilitació energètica d’edificis de tipologies diferents