Anàlisi de millores per a la rehabilitació energètica d’edificis de tipologies diferents

Milena Segura, Rubén
Solés Salesa, Alexandre
Full Text
Share
L’objectiu del projecte és identificar i valorar una sèrie de mesures de millora que siguin aplicables tècnicament, econòmicament viable i que permetin millorar l’eficiència energètica de dos edificis objecte d’estudi (un d’unifamiliar i un de plurifamiliar de característiques similars). Aquestes mesures de millora s’aplicaran en els dos edificis i se’n compararan els resultats. Per aconseguir aquest objectiu s’ha realitat una anàlisi energètica (simulació energètica) per tal de conèixer la situació energètica actual dels edificis, el funcionament de la seva envolupant tèrmica i l’eficiència dels equips i instal•lacions existents. Posteriorment, en funció de les dades obtingudes, s’introdueixen mesures de millora als dos edificis, es torna a simular i s’obtenen els estalvis energètics dels edificis amb les millores incorporades respecte els casos base. Aquests estalvis seran els que es traduiran en estalvis econòmics en funció del preu de l’energia i amb els quals en funció de la inversió inicial en les diferents mesures de millora, es permetrà realitzar l’anàlisi econòmica a partir d’uns quadres d’amortització per obtenir així els períodes de retorn, el retorn de la inversió i la rendibilitat de les diferents mesures de millora aplicades als dos edificis. Els resultats obtinguts amb l’anàlisi energètica i econòmica de les mesures de millora individuals, permeten proposar una sèrie de paquets pensats per a diferents perfil d’usuari final de la rehabilitació energètica ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0