Les Taxes judicials i la jurisdicció contenciosa administrativa: la seva incidència en el dret a la tutela judicial efectiva

Raset Toro, Ivette
Share
D’acord amb la sentència del Tribunal Constitucional 20/2012, de 16 de febrer, FJ 8 “resulta obvi que la justícia no es gratis”. La Llei de taxes judicials posa tot el seu esment per tal de que la regulació de la “taxa per l’exercici de la potestat jurisdiccional” no afecti al dret a accedir a la justícia com a component bàsic del dret fonamental a la tutela judicial efectiva proclamat a l’article 24 CE ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització