X2Y2 isomers: Tuning structure and relative stability through electronegativity differences (X = H, Li, Na, F, Cl, Br, I; Y = O, S, Se, Te)

Text Complet
X2Y2Isomers.pdf closed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
We have studied the XYYX and X2YY isomers of the X 2Y2 species (X = H, Li, Na, F, Cl, Br, I; Y = O, S, Se, Te) using density functional theory at the ZORA-BP86/QZ4P level. Our computations show that, over the entire range of our model systems, the XYYX isomers are more stable than the X2YY forms except for X = F and Y = S and Te, for which the F2SS and F2TeTe isomers are slightly more stable. Our results also point out that the Y-Y bond length can be tuned quite generally through the X-Y electronegativity difference. The mechanism behind this electronic tuning is the population or depopulation of the π* in the YY fragment ​
​Tots els drets reservats