Acidic C-H bond as a proton donor in excited state intramolecular proton transfer reactions

Text Complet
AcidicC-HBond.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
An unprecedented type of excited state intramolecular proton transfer in a series of benzo[h]quinoline (BHQ) derivatives substituted at position 10 with strong CH acid character is described using density functional theory/time-dependent density functional theory computational approaches with a hybrid functional and the 6-311++G(d,p) triple- quality basis set. Our results show that for 10-malononitrile-substituted BHQ (2CNBHQ) the excited state intramolecular proton transfer C-H···N reaction is a barrierless process. Calculations also reveal that the reaction profiles of the 4-amino-substituted 2CNBHQ show a large dependence on the polarity of the environment ​
​Tots els drets reservats