Notes sobre l'extinció i la successió de les associacions (A propòsit d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria de persones jurídiques)