Les Expectatives dels i les joves en acabar l’escolarització obligatòria: el cas de la ciutat de Barcelona

Valls Casas, Ona
Compartir
Les expectatives del jovent al finalitzar l’educació secundària obligatòria és un tema que s’ha abordat des de diversos àmbits de coneixement, tractant-se així d’un tema multidisciplinar en el que entren en joc diversos aspectes de la vida dels individus. És per aquest motiu que, amb una visió sociològica, en el present treball realitzo una aproximació a alguns dels factors que condicionen aquestes expectatives del jovent. D’aquesta manera, es tenen en compte factors com el context social, econòmic i polític; la pròpia biografia de l’alumne; el sexe; la classe social; l’origen; la família; el grup d’iguals; l’autopercepció acadèmica; i la identificació amb l’escola ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització