La Compravenda immobiliària: en especial, pacte de reserva de domini i condició resolutòria

Cumella Gaminde, Antonio
Share
L’esquema de la promoció i venda dels habitatges durant els últims anys s’ha estructurat en tres binomis: promotor-entitat financera, promotor-adquirent i entitat financera-adquirent. D’aquesta manera, l’activitat immobiliària s’ha vingut desenvolupant, en un primer moment, entre el promotor titular del sòl i l’entitat de finançament, de la qual obtenia un préstec o crèdit amb la finalitat de cobrir l’adquisició del sòl, la seva urbanització i la construcció de l’edifici; entre el promotor i el comprador de l’habitatge, en una segona etapa, que convenien, en contracte privat d’arres o precontracte de venda, l’adquisició de l’habitatge, i en tercer terme, entre els compradors i les entitats bancàries o creditícies que concedien el finançament necessari per a l’adquisició ​
​Tots els drets reservats